Phòng Cho Thuê

7500000
1 25 m²
CHDV cao cấp quận 1 – Nguyễn Đình Chiểu

Quận 1, TP.HCM

10000000
2 30 m²
CHDV Cao Cấp Quận 1 – Nguyễn Trãi

Quận 1, TP.HCM

10000000
7 30 m²
CHDV cao cấp Quận 4 – Hoàng Diệu

Quận 3, TP.HCM